Zoek
Zoeken
Sluiten

Toegankelijkheidsverklaring

Oberösterreich Tourismus GmbH zorgt ervoor dat haar websites en mobiele apps volledig toegankelijk zijn in overeenstemming met de wet van de deelstaat inzake het verbod op discriminatie op grond van etnische afkomst, godsdienst, overtuiging, handicap, leeftijd, geslacht of seksuele geaardheid (Opper-Oostenrijkse Antidiscriminatiewet -  (ADG) (§ 15b) alsmede de Oostenrijkse Verordening betreffende de eisen voor toegankelijkheid van websites en mobiele toepassingen op het gebied van de Oostenrijkse ADG (Opper-Oostenrijkse WEBVO 2020) ter uitvoering van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de volgende websites en mobiele apps: www.oberoesterreich.at, www.oberoesterreich-tourismus.at, www.ausflugstipps.at, www.gesundheitsurlaub.at, www.snowandfun.at, www.medienservice.oberoesterreich.at en www.uppercode.at.

 

1. Opmerkingen over de werking en toegankelijkheid

a) Accesskeys

Om de paginanavigatie te vergemakkelijken, hebben wij op alle pagina's voor de belangrijke paginaonderdelen accesskeys geïmplementeerd.  Om conflicten met reeds aanwezige snelkoppelingen van het besturingssysteem te voorkomen, zijn hier cijfertoetsen aan toegewezen. De volgende accesskeys zijn beschikbaar:

0 naar startpagina
1 naar navigatie
2 naar inhoud
3 naar contact 
4 naar sitemap
5 naar zoekfunctie
6 naar de bovenkant van de pagina
7 naar impressum
8 naar positieweergave

Afhankelijk van uw browser en besturingssysteem gebruikt u bovenstaande cijfertoets in combinatie met een speciale besturingstoets:

 • Internet Explorer: Alt + [toets]
 • Firefox: Alt + Shift (Windows en Linux) of Ctrl (Mac) + [toets].
 • Google Chrome: Alt (Windows), Ctrl + Opt (Mac) of Alt + Shift (Linux).
 • Opera: Shift + Esc opent een contextmenu waarin de beschikbare toegangstoetsen worden opgesomd. Deze bevestigt u met Enter.

b) Responsief webdesign

Onze website is dankzij het responsieve webdesign geoptimaliseerd voor verschillende uitvoerapparaten (mobiele telefoon, tablet, desktopcomputer). De inhoudselementen (bv. afbeeldingen, paginaopmaak, grootte) worden automatisch geoptimaliseerd voor een optimale leesbaarheid en aangepast aan de respectievelijke beeldschermgrootte.

c) Bediening met het toetsenbord

Het hoofdmenu kan worden bediend met het toetsenbord (pijl omhoog, omlaag, rechts en links). De fotogalerij (lightbox) kan worden gesloten met Esc. Bij accommodaties, gastronomie, rondleidingen, bezienswaardigheden etc. kunnen de tabbladen en inklapbare elementen worden geopend en gesloten met Tab en Enter.

d) Accommodaties zoeken

Houd rekening met een langere laadtijd bij het zoeken naar vrij beschikbare accommodaties voor een bepaalde periode. Dat komt omdat hier een grote verscheidenheid aan aanbieders van accommodaties wordt opgevraagd. De accommodaties kunnen worden gefilterd volgens verschillende criteria. Er is hier geen knop ”Verzenden”. De accommodatiegegevens worden hier automatisch opnieuw geladen.

 

2. Staat van verenigbaarheid met de eisen

Deze websites en mobiele apps zijn vanwege de volgende onverenigbaarheden/uitzonderingen gedeeltelijk compatibel met de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 - AA of de toegankelijkheidsvereisten volgens DIN EN 301 549 V2.1.2, versie 2018-08.

 

3. Niet-toegankelijke/gedeeltelijk toegankelijke inhoud

De hieronder genoemde inhoud is niet of gedeeltelijk toegankelijk om de volgende redenen:

a) Onverenigbaarheid/onevenredige last.

 • Pdf- en Word-documenten (vooral oudere documenten) die op de websites worden gebruikt, zijn niet toegankelijk. Als u inhoud van een van onze pdf- of Word-documenten nodig heeft, neem dan contact met ons op. Wij zullen trachten u de informatie in een andere vorm te verstrekken.
 • De video's op onze websites zijn momenteel niet toegankelijk. De aanpassing vormt een onevenredige last wat betreft de toegankelijkheidsvoorschriften. Wij zullen trachten de video's zo snel mogelijk toegankelijk te maken.
 • Alle afbeeldingen moeten via alternatieve teksten toegankelijk zijn voor gebruikers van schermlezers. Neem contact met ons op als een afbeelding bij wijze van uitzondering niet wordt beschreven met een alternatieve tekst en de inhoud daardoor slechts gedeeltelijk toegankelijk is.
 • Wij proberen onze teksten grotendeels zonder afkortingen en vreemde woorden te schrijven. We vermijden ook omslachtige zinsconstructies. Als u een tekst moeilijk te begrijpen en daarom slechts gedeeltelijk toegankelijk vindt, neem dan contact met ons op. Wij zullen proberen u een versie te verstrekken die gemakkelijker te begrijpen is.
 • Lijsten zoals accommodatielijsten, evenementenlijsten, gastronomielijsten, POI-lijsten, aanbodlijsten, locatie- en regiolijsten en de rapportagelijsten zijn gebaseerd op gestructureerde gegevens uit TOURDATA en zijn momenteel slechts gedeeltelijk toegankelijk. Als een websitegebruiker een lijst beperkt middels een filterfunctie, wordt de inhoud van de resultaten automatisch opnieuw geladen (middels een AJAX-functie). Dit vormt een probleem voor mensen met een visuele handicap die schermlezers gebruiken. Schermlezers merken namelijk geen wijzigingen op in inhoud die al gelezen is. Het verbeteren van onze lijsten is gepland voor 2021.

b) De inhoud valt niet binnen het toepassingsgebied van de toepasselijke wetgeving

 • Opgenomen tijdgebonden media, zoals video en audio, gepubliceerd vóór 23 september 2020.
 • Interactieve kaarten zijn momenteel niet toegankelijk. U vindt de informatie van de kaart echter wel op onze website.
 • Inhoud van derden: Onze websites zijn gedeeltelijk gebaseerd op de inhoud van een gedecentraliseerde toeristische database. Onze contentpartners zijn verplicht teksten en media in toegankelijke vorm aan te bieden. Er kan echter geen uitspraak worden gedaan over de verenigbaarheid van deze inhoud van derden met de toegankelijkheidsvoorschriften.

c) Overige informatie

 • Spambescherming/Recaptcha: Wij hebben een zogenaamde "Re-Captcha”-functie nodig voor onze contactformulieren ter bescherming tegen spam en massa-e-mails. Deze functie is niet toegankelijk. Als u vanwege deze functie geen formulier kunt gebruiken, stuur dan een e-mail naar barrierefrei@oberoesterreich.at of bel onze vakantielijn voor Opper-Oostenrijk op het nummer +43 732 221022
 • Service voor vertegenwoordigers van de media: Op https://medienservice.oberoesterreich.at/stellen wij foto's ter beschikking aan vertegenwoordigers van de media om te downloaden. Als u problemen heeft met het downloaden van foto's, neem dan contact met ons op. We kunnen u de foto's dan via andere kanalen toesturen.

 

4. Vragen en suggesties

Oberösterreich Tourismus GmbH hecht veel belang aan de voortdurende aanpassing en optimalisering van haar websites en mobiele apps. Als u vragen heeft over de werking van de website of suggesties heeft wat betreft de inhoud, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via: barrierefrei@oberoesterreich.at.

Wij zullen uw aanvraag bekijken en u binnen 2 maanden op de hoogte brengen van het resultaat en de genomen of voorgenomen maatregelen. Vragen over inhoud op websites en mobiele apps die zijn vrijgesteld van de toegankelijkheidsvereiste en niet toegankelijk zijn, worden ook binnen 2 maanden beantwoord.

 

5. Handhavingsprocedure

Indien onze informatie in verband met onevenredige lasten niet bevredigend is, kunt u een beroep doen op de volgende handhavingsinstantie:

Amt der Oö. Landesregierung
Oö. Antidiskriminierungsstelle/Oö. Monitoringausschuss
Bahnhofsplatz 1, 4021 Linz
E-mail: as.post@ooe.gv.at
+43 732 77 20-117 68