Zoek
Zoeken
Sluiten

Verklaring betreffende het verstrekken van informatie (gegevensbeschermingsverklaring)

Oberösterreich Tourismus GmbH hecht, als verwerkingsverantwoordelijke wat betreft de gegevensbescherming, veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens - dit omvat alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van een wettelijke of contractuele rechtsgrond, op basis van uw toestemming of in het kader van een gerechtvaardigd belang voor specifieke en welbepaalde doeleinden (art. 6 AVG). Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk en in overeenstemming met de desbetreffende gegevensbeschermingsvoorschriften (met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Opper-Oostenrijkse Wet op de Gegevensbescherming (DSG), de Opper-Oostenrijkse Telecommunicatiewet (TKG)) behandeld.

1. Contact/inlichtingen

U kunt inlichtingen inwinnen via onze website of per telefoon. De door u verstrekte gegevens (zoals e-mailadres, naam, telefoonnummer, interesses) worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken (art. 6, lid 1, onder b) AVG) of op basis van ons gerechtvaardigde belang (art. 6, lid 1, onder f) AVG) voor de best mogelijke toeristische informatieverstrekking/ondersteuning en alleen doorgegeven als uw vraag door derden (bijv. toeristische dienstverleners) moet worden beantwoord.

2. Nieuwsbrief; Convention News

U kunt zich via onze website inschrijven voor onze nieuwsbrief. Daarvoor hebben wij uw e-mailadres nodig en uw verklaring dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Zodra u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, sturen wij u een bevestigingsmail met een link om uw inschrijving te bevestigen (dubbele opt-in).

Hiervoor worden uw persoonsgegevens (e-mailadres, interesses, optioneel: aanspreektitel, voor- en achternaam) opgeslagen en automatisch verwerkt. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden niet aan derden doorgegeven. De verwerking is gebaseerd op toestemming (art. 6, lid 1, onder a) AVG; § 107 Opper-Oostenrijkse Telecommunicatiewet). Uiteraard kunt u zich te allen tijde kosteloos uitschrijven door op de uitschrijfknop (in elke nieuwsbrief) te klikken.

Wie interesse heeft in het Convention Bureau Oberösterreich/Oberösterreich Tourismus GmbH heeft de mogelijkheid zich in te schrijven voor "Convention News". Daarvoor hebben wij uw e-mailadres nodig en uw verklaring dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Zodra u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, sturen wij u een bevestigingsmail met een link om uw inschrijving te bevestigen (dubbele opt-in).

Hiervoor worden uw persoonsgegevens (e-mailadres, interesses, optioneel: aanspreektitel, voor- en achternaam, telefoonnummer) opgeslagen en automatisch verwerkt. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het verzenden van de nieuwsbrief (indien u een telefoonnummer opgeeft voor telefonisch contact) voor uitnodigingen voor branche-evenementen, specialistische excursies, het sturen van aanbiedingen op maat, aanvragen voor consultaties in uw bedrijf, etc. en worden niet aan derden doorgegeven. De verwerking is gebaseerd op toestemming (art. 6, lid 1, onder a) AVG; § 107 Opper-Oostenrijkse Telecommunicatiewet). U kunt zich te allen tijde en kosteloos uitschrijven voor deze nieuwsbrief en het telefonisch contact herroepen door te mailen naar tagung@oberoesterreich.at.

3. Bestellen van catalogi

U kunt via onze website catalogi, kaarten etc. aanvragen. De gegevens die u invult (aanhef, voor- en achternaam, adres, e-mailadres, geselecteerde interesses; optioneel: titel, telefoonnummer) worden gebruikt voor het toesturen van de gewenste producten en voor bestel- en verzendbevestigingen en alleen doorgegeven als dit nodig is voor de verwerking (bijv. aan toeristische dienstverleners, orderverwerkers). De verwerking vindt plaats vanwege maatregelen voor de uitvoering van een overeenkomst of vanwege maatregelen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst (art. 6 (1) letter b AVG). Op de grondslag van ons gerechtvaardigde belang (art. 6 (1) letter f AVG) u zo goed mogelijk te informeren / te begeleiden sturen wij u ook graag de desbetreffende nieuwe editie. Wilt u geen post meer van ons ontvangen, dan kunt u ons dat te allen tijde laten weten via een e-mail aan abbestellen@oberoesterreich.at.

4. Sollicitaties

U kunt uw sollicitatie via onze website indienen. De door u verstrekte persoonsgegevens (naam, contactgegevens, geboortedatum, nationaliteit, sollicitatiedocumenten, identiteitsbewijs) worden door Oberösterreich Tourismus GmbH en de aan haar gelieerde bedrijven (OÖ Touristik GmbH, TTG Tourismus Technologie GmbH en Tourismusbeitragsstelle) uitsluitend opgeslagen ten behoeve van de sollicitatieprocedure voor een specifieke vacature of een vrije sollicitatie en automatisch verwerkt op basis van maatregelen te nemen voorafgaand aan of voor het aangaan van een overeenkomst (art. 6, lid 1, onder b) AVG). Hiervoor wordt de tool "Bewerber.manager" (karriere.at) gebruikt. De bewaring van uw gegevens is gebaseerd op de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn. De gegevens worden tot 7 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij een langere bewaartermijn is overeengekomen (art. 6, lid 1, onder a) AVG).

5. Seminars

U kunt zich via onze website inschrijven voor seminars. De door u verstrekte gegevens (aanspreektitel, voor- en achternaam, telefoon, e-mail, bedrijf, adres) worden door Oberösterreich Tourismus GmbH uitsluitend gebruikt in verband met seminars (organisatie, uitvoering, facturering) op basis van maatregelen te nemen voorafgaand aan of voor het aangaan van een overeenkomst (art. 6, lid 1, onder b) AVG) en alleen doorgegeven als dit in het kader van de verwerking noodzakelijk is - bijv. aanbieders van seminars, opleiders, orderverwerkers.

6. Doorgifte van gegevens

Uw gegevens worden alleen doorgegeven als u daarvoor toestemming heeft gegeven (art. 6, lid 1, onder a) AVG), dit noodzakelijk is vanwege maatregelen te nemen voorafgaand aan of voor het aangaan van een overeenkomst of in het kader van de uitvoering van een opdracht of order (bijv. orderverwerker) (art. 6, lid 1, onder b) AVG), dit op grond van wettelijke bepalingen verplicht is aan autoriteiten, rechtbanken of andere overheidsinstanties (art. 6, lid 1, onder c) AVG) of op basis van ons gerechtvaardigde belang (art. 6, lid 1, onder f) AVG) om u de best mogelijke informatie te verstrekken of service te kunnen bieden.

7. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Ze richten geen schade aan. Zij maken een analyse van het gebruik van de website mogelijk en ondersteunen de gebruiksvriendelijkheid van websites, en bijgevolg ook de gebruikers, en dienen voor het verzamelen van statistische gegevens over het gebruik van de website en de analyse ter verbetering van het aanbod. Dit proces staat ook bekend als "tracking", d.w.z. het volgen van de mogelijke interesses van gebruikers.

Wij willen u de mogelijkheid bieden om een geïnformeerde beslissing te nemen over het al dan niet toestaan van het gebruik van cookies, die niet absoluut noodzakelijk zijn voor de technische functies van de website. Houd er rekening mee dat als u cookies voor reclamedoeleinden weigert, u reclame ontvangt die minder op uw interesses is afgestemd. U kunt de website echter wel nog steeds geheel gebruiken.

De verwerking is gebaseerd op de gegeven toestemming (art. 6, lid 1, onder a) AVG), ons gerechtvaardigde belang (art. 6, lid 1 onder f) AVG) in de technisch foutloze werking en goede functionaliteit van onze website of om onze contractuele verplichtingen na te komen (art. 6, lid 1, onder b) AVG), indien het gebruik van cookies noodzakelijk is. U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies op elk moment voor de toekomst intrekken of uw cookie-instellingen aanpassen. Indien uw toestemming niet wordt ingetrokken of geen bezwaar wordt gemaakt, zal Obersterreich Tourismus GmbH de cookies (tenzij anders bepaald) uiterlijk na 90 dagen verwijderen. Meer informatie over de cookies die wij daadwerkelijk gebruiken (in het bijzonder hun doel en opslagperiode) vindt u in deze gegevensbeschermingsverklaring en in de informatie over de cookies die wij gebruiken in onze cookiebanner.

De rechtsgrond voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij een technisch foutloze werking en goede functionaliteit van onze website (art. 6, lid 1, onder f) AVG). Zonder deze cookies kan onze website niet goed functioneren. Deze omvatten bijvoorbeeld ook zogenaamde sessiecookies. Sessiecookies slaan informatie op die tijdens uw huidige browsersessie wordt gebruikt. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Er blijft geen informatie achter op uw eindapparaat.

U kunt het gebruik van cookies zelf aanpassen en uw browser dienovereenkomstig configureren; browsers hebben meestal opties waarmee u het opslaan van cookies kunt beperken of volledig uitsluiten. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn. U kunt bezwaar maken tegen online reclamecookies van bedrijven op de Amerikaanse website www.aboutads.info of op de Europese website www.youronlinechoices.com of in het algemeen op http://optout.aboutads.info.

a. Google Analytics (analysedoeleinden)

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (bijv. IP-adres, toegang, navigatiestroom, surftijd, gebruikte browser en eindapparatuur, taal en land) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als websitebeheerder hebben wij belang bij een eenvoudige analyse van het gebruik van onze website om deze voor u als gebruiker zo gebruiksvriendelijk en efficiënt mogelijk te maken en voortdurend verder te kunnen ontwikkelen.

Door de activering van IP-anonimisering (functie "anonymizeIp()") wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen voor websitebeheerders en om andere services aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. In voorkomende gevallen mag Google deze informatie aan derden overdragen, indien daartoe wettelijk verplicht, of indien deze derden de informatie namens Google verwerken.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op www.google.com/analytics/terms/nl.html of www.google.nl/intl/nl/policies/

De verwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) AVG).

Bovendien kunt u met browserplug-ins het verzamelen van door cookies gegenereerde en gegevens in verband met uw gebruik door Google voorkomen.  U kunt hiervoor de volgende browserplug-in gebruiken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

b. Andere webanalysetools (analysedoeleinden)

Onder andere omwille van gegevensbeveiliging gebruikt onze website functies van verschillende webanalysetools zoals Webalizer, AW-Stats, die werkt met logbestanden en deels onder de GPL (General Public License) valt. Hiervoor worden cookies gebruikt die een analyse van het gebruik van de website door uw gebruikers mogelijk maken. De hierdoor gegenereerde informatie wordt naar onze servers gestuurd en daar opgeslagen. U kunt dit voorkomen door uw browser zodanig in te stellen dat er geen cookies worden opgeslagen.

Wij gebruiken deze tools voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, met name om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en op basis daarvan functies en aanbiedingen, evenals de gebruikerservaring voortdurend te verbeteren. Statistische evaluaties van het gebruikersgedrag stellen ons in staat ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. De verzamelde gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en in gepseudonimiseerde of geanonimiseerde vorm verwerkt De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen (§ 165, lid 3 TKG, evenals op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) AVG) om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en de best mogelijke informatieverstrekking/ondersteuning te bieden.

c. Google Marketing Platform (marketingdoeleinden)

We gebruiken de Marketing- en Remarketingdiensten ("Google Marketing Services") van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, ("Google"). Onder de door ons gebruikte Google Marketing Services vallen "Search Ads 360", "Display & Video 360" en "Campaign Manager 360".

Display & Video 360 en Campaign Manager 360 maken gebruik van cookies om advertenties die voor de gebruiker relevant zijn te activeren, de berichtgeving over de prestaties van advertentiecampagnes te verbeteren of om te voorkomen dat gebruikers steeds dezelfde advertenties te zien krijgt. Google begrijpt door middel van een cookie ID welke advertenties in welke webbrowser getoond worden en kan zo voorkomen dat deze veelvuldig getoond worden. Bovendien kunnen Display & Video 360  en Campaign Manager 360 met behulp van cookie ID’s conversie vaststellen in zoverre die betrekking hebben op de advertentieverzoeken. Volgens Google bevatten DoubleClick Cookies geen persoonsgerelateerde gegevens. Bovendien worden er gebruikersprofielen opgesteld die voor eigen marktonderzoeksdoelen gebruikt worden, voornamelijk op basis van de vastgestelde interesses.

Bovendien zijn we met de gebruikte DoubleClick Floodlight Cookies in staat te begrijpen of u bepaalde handelingen op onze website uitvoert, nadat u een van onze Display-/Video-advertenties op Google of op een andere platform via Display & Video 360 of Campaign Manager 360 opgevraagd heeft of erop geklikt heeft (Conversion Tracking). Display & Video 360 en Campaign Manager 360 gebruiken deze cookie om de content te begrijpen waarmee u op onze website interactie heeft, zodat ze u later gerichte advertenties kunnen toezenden.

In het geval van "Search Ads 360" wordt een cookie naar de browser gestuurd wanneer een gebruiker een pagina bekijkt die advertenties bevat van advertentieproducten van Google Marketing Platform of Google Ad Manager. Dergelijke websites bevatten advertentietags die ervoor zorgen dat browsers advertentie-inhoud van Google-servers opvragen. Wanneer de advertentie-inhoud wordt getoond, wordt ook een cookie verzonden.

De gebruikersgegevens worden in het kader van de Google-marketingdiensten in gepseudonimiseerde vorm verwerkt, d.w.z. dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruikers opslaat en verwerkt, maar de desbetreffende gegevens op basis van cookies in pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. Volgens Google worden de advertenties dus niet beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet indien een gebruiker Google uitdrukkelijk heeft toegestaan de gegevens in niet-gepseudonimiseerde vorm te verwerken. De informatie die door Google-marketingdiensten over gebruikers wordt verzameld, wordt doorgegeven aan Google en opgeslagen op de servers van Google in de VS.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden vindt u op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy. Als u bezwaar wilt maken tegen op interesses gebaseerde advertenties door marketingdiensten van Google, kunt u gebruikmaken van de door Google aangeboden instellingen en opt-outopties: http://www.google.com/ads/preferences.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) AVG).

d. Social Media

Externe links naar de sociale netwerken Facebook, Instagram, Pinterest en YouTube, herkenbaar aan de respectievelijke logo's, zijn op deze website opgenomen. De website gebruikt geen plug-ins van deze sociale netwerken en er worden bijgevolg geen gebruikersgegevens aan hen doorgegeven.

U heeft de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de genoemde sociale netwerken en bijvoorbeeld berichten, commentaren of posts te publiceren. Om aanvragen te verwerken, moeten gebruikersnamen en de verstrekte informatie worden verwerkt. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zover dat nodig is om de aanvraag te verwerken. Afhankelijk van de inhoud van uw aanvraag dient de verwerking voor het nemen van maatregelen voorafgaand aan of voor het aangaan van een overeenkomst (art. 6, lid 1, onder b) AVG) om u de best mogelijke informatie te verstrekken of service te bieden.

e. Facebook

U heeft de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via Facebook. Wanneer u dit doet, plaatst Facebook cookies op uw eindapparaat die uw gebruikersgedrag analyseren. Dit gebeurt ongeacht of u bent ingelogd op Facebook of niet. Facebook gebruikt deze cookies voor reclamedoeleinden en om statistieken op te stellen. Facebook stelt deze statistieken in de functie Facebook Insights in geanonimiseerde vorm beschikbaar aan de websitebeheerder.

Wij analyseren deze statistieken om ons aanbod voor u nog interessanter te maken en u een aantrekkelijke online aanwezigheid en interessante inhoud te kunnen aanbieden. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) AVG).

Informatie over de gegevens die in het kader van de Facebook Insights-functie worden verwerkt, is beschikbaar op: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Informatie over het gebruik van cookies door Facebook is te vinden in het Facebook-cookiebeleid op: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Voor algemene informatie over hoe en welke gegevens Facebook verwerkt wanneer u Facebook-producten - zoals onze Fanpage - gebruikt, verwijzen wij naar het gegevensbeleid van Facebook op: https://www.facebook.com/about/privacy/update. Vragen over het gegevensbeleid kunt u richten aan Facebook via het formulier beschikbaar op: https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van Facebook is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Om uw rechten als betrokkene te doen gelden en voor vragen over gegevensbescherming kunt u rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

In het Page Controller Addendum (beschikbaar op: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) dat tussen Facebook en ons als websitebeheerder is gesloten werd overeengekomen dat Facebook voor zover mogelijk de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke op zich neemt, met name wat betreft de verwerking van vragen van betrokkenen. Wij zijn contractueel verplicht om uw aanvragen (voor zover deze betrekking hebben op de verwerking van Insights-gegevens) onmiddellijk naar Facebook door te sturen. We vragen u eerst en vooral contact op te nemen met Facebook.

f. Facebook-pixel (personalisatiedoeleinden)

Deze website maakt gebruik van de zogenaamde ”Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Wij zijn gezamenlijk met Facebook verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking overeenkomstig art. 26 AVG.

Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep kiezen voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties"). Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen te tonen aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites) die wij aan Facebook doorgeven (zogenaamde "Custom Audiences"). 

Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties beantwoorden aan de mogelijke interesse(s) van de gebruikers en niet storend of herhalend overkomen. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen wij ook de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties voor statistische doeleinden en marktonderzoeksdoeleinden opvolgen door te zien of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website zijn doorverwezen (zogenaamde "conversie"). 

De Facebook-pixel wordt rechtstreeks door Facebook geïntegreerd wanneer onze websites worden bezocht en kan een zogenaamde cookie op uw apparaat opslaan. Als u vervolgens inlogt bij Facebook of Facebook bezoekt terwijl u bent ingelogd, wordt uw bezoek aan ons online-aanbod in uw profiel geregistreerd. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat wij daaruit geen conclusies kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een link met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en door Facebook evenals voor eigen marktonderzoek en reclamedoeleinden kan worden gebruikt. Als wij gegevens naar Facebook sturen voor vergelijkingsdoeleinden, worden deze gegevens lokaal op de browser versleuteld en pas daarna via een beveiligde https-verbinding naar Facebook gestuurd. Dit gebeurt uitsluitend om een vergelijking te kunnen maken met de gegevens die ook door Facebook worden versleuteld. Hoe de Facebook-pixel voor reclamecampagnes wordt gebruikt, vindt u op: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook is beschikbaar op https://www.facebook.com/about/privacy

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) AVG). U kunt bezwaar maken tegen de verzameling door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook-advertenties. Ingelogde gebruikers kunnen bezwaar maken via: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

g. Instagram

U heeft de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via Instagram. Het privacybeleid van Instagram is beschikbaar op: https://help.instagram.com/519522125107875. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van Instagram is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) AVG). Om uw rechten als betrokkene te doen gelden en voor vragen over gegevensbescherming kunt u rechtstreeks contact opnemen Facebook. U kunt de functionaris voor gegevensbescherming van Facebook Ireland Ltd contacteren via het formulier beschikbaar op https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970. Vragen over het gegevensbeleid kunt u richten aan Facebook via het formulier beschikbaar op: https://help.instagram.com/contact/186020218683230

h. Pinterest

U heeft de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via Pinterest. Telkens wanneer u Pinterest gebruikt, plaatst Pinterest cookies en verzamelt het geprotocolleerde gegevens en apparaatinformatie. Deze informatie wordt door Pinterest in de eerste plaats gebruikt om het platform te beheren, maar ook om het gebruikersgedrag te analyseren en vervolgens voor het gericht plaatsen van "pins" en tonen van advertenties. Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van Pinterest is te vinden op: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy. Hier vindt u meer informatie over het gebruik van cookies door Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/cookies

Daarnaast maakt Pinterest gebruik van het analysetool Google Analytics. Informatie over de analysetools die Pinterest gebruikt, hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik ervan en de toegestane advertentiediensten vindt u hier: https://help.pinterest.com/de/article/third-party-analytics-or-advertising-providers-pinterest-uses-or-allows. Pinterest gebruikt ook beschikbare of verstrekte informatie over uw gedrag buiten Pinterest om u gepersonaliseerde "pins" te tonen die voor u zo interessant mogelijk zijn. Informatie hierover vindt u hier: https://help.pinterest.com/de/article/personalized-ads-on-pinterest. U kunt de weergave van gepersonaliseerde advertenties aanpassen, door in uw accountinstellingen aan te geven dat er geen door adverteerders verstrekte informatie over u mag worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties weer te geven. Als u bezwaar wilt maken tegen de weergave van gepersonaliseerde advertenties in het algemeen, kunt u dit doen via http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN in de vorm van een "opt-out".  De opt-out werkt alleen effectief voor de gebruikte browser.

Als beheerder van een zakelijk account ontvangen wij allerlei informatie over wie onze "pins" bekijkt en over eventuele interacties. Wij ontvangen bijvoorbeeld doelgroepinzichten die ons vertellen waar bestaande en mogelijk geïnteresseerden, klanten en leden in geïnteresseerd zijn op basis van hun gedrag. Het is ook mogelijk om de doelgroep demografisch uit te splitsen op basis van leeftijd, geslacht, locatie en apparaat. Wij verwerken de verkregen inzichten op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) AVG) en helpen ons om u de best mogelijke service en een aantrekkelijke online aanwezigheid te kunnen bieden, evenals om ons aanbod voor u nog aantrekkelijker te maken, om onze services verder te ontwikkelen en om bij te dragen aan het succes van onze organisatie/onderneming door middel van gerichte advertentiemaatregelen. Hiervoor gebruiken we ook de statistieken die Pinterest verstrekt over individuele "pins" (hoe vaak ze zijn bekeken, uitvergroot, aangeklikt of opgeslagen) en over ons profiel (betreft gegevens over "pins" over een langere periode). Meer informatie over de beschikbare analysefuncties van Pinterest voor zakelijke accounts is hier te vinden: https://help.pinterest.com/de/business/topics/analytics.

De verwerkingsverantwoordelijke is Pinterest Europe Ltd. U kunt de gegevensbeschermingsfunctionaris van Pinterest bereiken middels het formulier op de volgende link: https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form. Vragen over het privacybeleid of vragen van betrokkenen kunnen worden gericht aan Pinterest middels het volgende contactformulier: https://help.pinterest.com/de/contact.

i. reCAPTCHA (analysedoeleinden)

Deze website maakt gebruik van de reCAPTCHA-service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, om ervoor te zorgen dat gegevens, zoals zoekopdrachten, etc. door natuurlijke personen worden ingevoerd en dat er geen geautomatiseerde programma's/bots worden gebruikt. Hierdoor worden gegevens (bijv. IP-adres, muisbewegingen of surftijd van de websitebezoeker) verzameld en ter evaluatie aan Google doorgegeven. Details over de regels inzake gegevensbescherming vindt u hier: https://policies.google.com/privacy. De verwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) AVG).

j. Adform (marketingdoeleinden)

Deze website maakt gebruik van tracking van het bedrijf Adform A/S, Wildersgade 10B, sal.1, DK-1408 Kopenhagen K, Denemarken. Adform A/S gebruikt een cookie, d.w.z. een tekstbestand dat in geanonimiseerde vorm op uw computer wordt opgeslagen, om gerichte advertenties via het Adform-platform af te spelen. Hiervoor worden de geografische herkomst, het type apparaat en de geraadpleegde websites geregistreerd, maar geen informatie waarmee individuele personen kunnen worden geïdentificeerd. De ID wordt anoniem aan de individuele onderwerpen toegekend. De verwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) AVG) en dient om u optimaal en doelgroepgericht te informeren.

U kunt deze opslag en weergave deactiveren door op de knop "Opt-Out" onder de volgende link te klikken en zo uw herroepingsrecht uit te oefenen: https://site.adform.com/de/privacy-center/platform/widerrufsrecht/. Bovendien kunt u de door Adform A/S beheerde persoonsgegevens met betrekking tot de cookie-identifier van het Adform A/S-reclameplatform hier verwijderen: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/right-to-be-forgotten/.

Deze website maakt gebruik van cookies en producten van Adform A/S (Ad Server, DSP en DMP) voor doelgroepgerichte advertenties samen met Österreich Werbung (www.austria.info) als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke in de zin van art. 26 AVG. Hiervoor worden verschillende parameters (bekeken pagina's, type apparaat, geografische herkomst, laatst bezochte websites) geregistreerd en worden de bezoekers in verschillende segmenten ingedeeld. Met behulp van statistische analyses worden vervolgens soortgelijke personen gevonden in de wereldwijde Adform-cookiepool om hen aan te spreken met gerichte advertenties voor Oostenrijkse toeristische aanbiedingen. Deze "lookalikes" kunnen ter beschikking worden gesteld aan onze samenwerkingspartner Österreich Werbung voor het Oostenrijkse toerisme. Meer informatie over Adform is te vinden op de volgende website: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/. Op deze website vindt u ook een opt-outmogelijkheid. De door Adform over u opgeslagen gegevens kunnen worden verwijderd op https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/right-to-be-forgotten/.

Voor de uitoefening van uw rechten als betrokkene, zie punt 14. U kunt uw vorderingen ook instellen tegenover Österreich Werbung:

Österreich Werbung
Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wenen, Oostenrijk
Tel.: +43 1 588 66-0
Tel.: +43 1 588 66-40
E-mail: datenschutz@austria.info

k. Chatbot (technisch noodzakelijke cookies)

Deze website maakt gebruik van een chatbotoplossing van de firma Onlim GmbH, Michael-Gaismair-Straße 13, 6410 Telfs, om onze service te verbeteren en uw vragen 24 uur per dag en gericht te kunnen beantwoorden. Voor deze doeleinden, voor het goede gebruik van het systeem en om vragen te beantwoorden, worden de door u ingevoerde gegevens (zoals voor- en achternaam, e-mailadres, inhoud van uw aanvraag) geregistreerd en rechtstreeks aan Onlim doorgegeven. De verwerking van de gegevens is gebaseerd op maatregelen te nemen voorafgaand aan of voor het aangaan van een overeenkomst (art. 6, lid 1, onder b) AVG) en toestemming (art. 6, lid 1, onder a) AVG) en uitsluitend ten behoeve van uw aanvragen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Voor een optimale verwerking worden uw gegevens gedurende 7 dagen opgeslagen, of 180 dagen indien u toestemming geeft voor permanente opslag. Na het verstrijken van deze termijn worden de gegevens geanonimiseerd (overeenkomstig art. 32 AVG) voor statistische doeleinden. Als u niet wilt dat de gegevens permanent worden opgeslagen, moet u dit aan het begin (door middel van stemknoppen) of tijdens de chat kenbaar maken, omdat een latere herroeping van de opslag van een chatgesprek omwille van de geanonimiseerde verwerking niet meer aan uw persoon kan worden toegewezen. Bovendien kan het gesprek op elk moment tijdens een chatgesprek worden herroepen via het invoerveld in de chatbot als volgt: "Ik wil mijn ingevoerde gegevens verwijderen" of u maakt de agent hierop attent tijdens de LiveChat. Meer informatie vindt u op: https://onlim.com/datenschutzerklaerung/.

l. Matomo (analysedoeleinden)

De website www.oberoesterreich.nl maken gebruik van de opensourcewebanalysedienst Matomo, een dienst van InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, NZBN 6106769, ("Matomo"). Matomo gebruikt technologie die een gebruiker over websites heen kan herkennen en voor het analyseren van gebruikersgedrag. Matomo wordt uitsluitend op onze eigen servers gehost, zodat alle analysegegevens bij ons blijven en niet worden doorgegeven. Het IP-adres wordt vóór opslag geanonimiseerd (de laatste twee bytes worden ingekort).

Met behulp van Matomo kunnen wij gegevens verzamelen en analyseren over het gebruik van onze website door websitebezoekers. Zo kunnen we nagaan welke websites wanneer werden bekeken en vanuit welke regio. Wij verzamelen ook verschillende logbestanden (bijv. IP-adres, verwijzer, gebruikte browsers en besturingssystemen) en kunnen meten of onze websitebezoekers bepaalde acties verrichten (bijv. klikgedrag).

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om onze website te optimaliseren (art. 6, lid 1, onder f) AVG). Als u ons toestemming heeft gegeven om "analyse”-cookies te plaatsen, worden er ook cookies geplaatst door Matomo. Zo kunnen wij ook terugkerende gebruikers herkennen en hun gedrag op onze website nader "analyseren". De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken in de cookie-instellingen.

8. Youtube

Om u onze inhoud zo gevarieerd en aantrekkelijk mogelijk aan te bieden, hebben wij Youtube-video's op onze website gepubliceerd. Youtube is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Door het publiceren van Youtube-video's worden persoonsgegevens (bijv. informatie over het bezoek aan de website, IP-adres, cookies) door de webbrowser van de websitebezoeker naar Google gestuurd, aan het betreffende Youtube-account van de websitebezoeker toegewezen en door Google verwerkt. Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij bij de publicatie van onze Youtube-video's de gegevensbeschermingsinstelling "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" geselecteerd, waardoor de omvang van de gegevensoverdracht sterk wordt beperkt. Meer informatie over hoe Google de via onze website verzamelde gegevens gebruikt, vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de. Algemene informatie over gegevensbescherming bij Google en informatie over uw instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Als u de ingebedde YouTube-video's deelt op uw sociale mediakanalen, vindt verdere gegevensverwerking plaats. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van het desbetreffende sociale netwerk. De verwerking in verband met de gegevensbeschermingsvriendelijke inbedding (youtube-nocookie-com) is gebaseerd op toestemming (art. 6, lid 1, onder a) AVG), en dient om onze inhoud zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren en u zo goed mogelijk te informeren/ondersteunen.

Als u onze Youtube-sites https://www.youtube.com/user/ooetourismus en https://www.youtube.com/user/tourismusooe bezoekt, worden de persoonsgegevens over uw bezoek aan de Youtube-website verzameld en verwerkt door Google als verwerkingsverantwoordelijke. Dit omvat bijvoorbeeld informatie over de browser of het apparaat dat u gebruikt, het tijdstip van uw bezoek of uw activiteiten op Youtube (zoektermen, bekeken video's, etc.). Voor meer informatie over het doel en de omvang van de verwerking door Google wanneer u een Youtube-pagina bezoekt, evenals informatie over uw instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

9. Organisatie van wedstrijden

U kunt deelnemen aan wedstrijden via onze websites of sociale mediakanalen. Dit vereist een actie van uw kant (bijv. commentaar posten onder een bericht, een bericht delen of een bericht sturen). Om de winnaar te bepalen, is het nodig informatie te verwerken over de actie die u heeft ondernomen (dit omvat bijvoorbeeld uw gebruikersnaam of de inhoud van een commentaar). Zodra de winnaar willekeurig is gekozen, wordt hij of zij bekendgemaakt op onze website of op de hoogte gebracht via de desbetreffende commentaarfunctie van het sociale mediaplatform. De persoonsgegevens die vereist zijn voor het verzenden van de desbetreffende prijs (bijv. naam, adres of e-mailadres) worden alleen verwerkt en doorgegeven voor zover dit nodig is voor de verzending. Uw persoonsgegevens in het kader van de wedstrijd worden verwerkt om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit het aanbieden van de wedstrijd (art. 6, lid 1, onder b) AVG). De publicatie van de winnaar is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang (art. 6, lid 1 onder f) AVG) bij de documentatie en promotie van onze wedstrijden. Meer gedetailleerde informatie over de wedstrijd vindt u in de respectievelijke deelnamevoorwaarden. Om veiligheidsredenen (het voorkomen van manipulatie of misbruik) worden de gegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang (art. 6, lid 1, onder f) AVG) worden IP-adressen maximaal 24 uur opgeslagen en vervolgens geanonimiseerd.

10. Download van het Oberösterreich-logo

Na het downloaden van het logo van Oberösterreich heeft u de mogelijkheid het te gebruiken volgens de vastgestelde regels. De gegevens die u voor dit doel verstrekt (naam, bedrijf, e-mailadres) worden uitsluitend verwerkt in het kader van de download en worden alleen doorgegeven als dit is vereist voor de verwerking (bijv. orderverwerkers). Hiervoor wordt een e-mail gestuurd naar logo@oberoesterreich.at. De verwerking is gebaseerd op maatregelen te nemen voorafgaand aan of voor het aangaan van een overeenkomst (art. 6, lid 1 onder b) AVG).

11. Bewaartermijn

Uw gegevens worden in het algemeen bewaard in overeenstemming met de wettelijke bewaar- en verjaringstermijnen of zo lang als nodig is om het doel van de verwerking te realiseren, op grond van wettelijke verplichtingen of ter verdediging tegen mogelijke schadeclaims. Gegevens m.b.t. aanvragen worden 3 jaar bewaard. Wij hebben geen invloed op de bepaalde verwijderingstermijnen van de gebruikte sociale media/netwerken. Informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van het betreffende sociale netwerk waarnaar wordt verwezen onder 7. Vragen hierover kunt u rechtstreeks aan de beheerder van het sociale netwerk richten.

12. Auteursrecht

Deze website en alle inhoud (afbeeldingen, video's, muziek, teksten, grafische vormgeving, ontwerpen, etc.) zijn auteursrechtelijk beschermd.

13. Disclaimer

Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het selecteren en aanbieden, kan de juistheid en volledigheid niet worden gegarandeerd; aansprakelijkheid voor de inhoud wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Voor de inhoud van alle links die leiden naar andere websites dan  www.oberoesterreich.atwww.oberoesterreich-tourismus.atwww.ausflugstipps.at, www.gesundheitsurlaub.atwww.snowandfun.at, gruppenreisen.oberoesterreich.at, www.medienservice.oberoesterreich.atwww.uppercode.atkulinarik-oberoesterreich.atwww.salzkammergut-verbindet.at wordt de aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten; de respectievelijke dienstverlener is verantwoordelijk voor de informatie die daarin is opgenomen.

De service-informatie is een overzicht van niet-bindende informatie. De inhoud is met de grootste zorgvuldigheid onderzocht en opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven wat betreft de volledigheid of nauwkeurigheid ervan. De informatie kan te allen tijde worden gewijzigd en bijgewerkt. Aansprakelijkheid voor de inhoud en voor verdere links is uitdrukkelijk uitgesloten.

14. Uw rechten

U heeft het recht om informatie te krijgen over uw persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw gegevens te laten corrigeren of wissen. Bovendien heeft u recht op beperking van de verwerking, bezwaar en overdraagbaarheid van gegevens, mits aan de wettelijke vereisten is voldaan. Als uw gegevens door ons worden verwerkt om gerechtvaardigde belangen te beschermen, kunt u bezwaar maken zodra er vanuit uw situatie redenen zijn die ingaan tegen de gegevensverwerking. U kunt te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe reclame.  Als de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Gebruik onderstaande contactgegevens om uw rechten als betrokkene te doen gelden.

Verwerkingsverantwoordelijke: Oberösterreich Tourismus GmbH, bereikbaar op het mailadres: datenschutz@oberoesterreich.at.

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke regelingen voor de gegevensbescherming, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dat de gegevensbeschermingsautoriteit (www.dsb.gv.at).

15. Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken per telefoon, per e-mail of per post op het volgende adres:

KPMG Security Services GmbH
Kudlichstraße 41, 4020 Linz
DSBA-TourismusOOE@kpmg.at
+43 732 6938-2611

Ter bescherming van uw persoonsgegevens verzoeken wij u om bij het versturen van vragen per post de woorden "Datenschutzbeauftragter der Oberösterreich Tourismus GmbH" toe te voegen aan het adres van de ontvanger.

Ter bescherming van uw gegevens wordt in geval van twijfel een bewijs van uw identiteit gevraagd.